Zpět

OPU vydává postupy pro přechod dětí cizinců do rodinné péče v ČR

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU), po spolupráci s odborníky na rodinnou a ústavní péči o děti, vydalo příručku Doporučené postupy pro přechod nezletilých dětí bez doprovodu do náhradní rodinné péče v ČR. Jednoznačně z ní vyplývá, že přijetí dětí cizinců bez rodičů do českých rodin je často nejen nejvhodnější řešení pro děti samotné, ale hlavně není legislativně a technicky nijak složitě proveditelné. Příručka bude sloužit všem odborníkům a budoucím rodinám, které se rozhodnout dítě cizince či uprchlíka přijmout a poskytnout mu nový domov. Příručka je jedním z výsledků mezinárodního projektu FORUM, který spolufinancuje Evropská unie.