Zpět

OPU v panelu OSN ke Dni Afriky

Ředitel OPU Martin Rozumek byl jedním z panelistů na diskusi OSN v Praze v rámci oslav Dne Afriky. Diskuse byla věnována tématu “Uprchlíci, navrátilci a vnitřně vysídlení: Pro trvalá řešení nucené migrace v Africe”, které jako
prioritní téma pro letošní rok zvolila Africká unie. Váženými hosty na diskusi byli apoštolský nuncius Mons. D. Balvo, šéf mise OSN v Praze Michal Broža, ředitelka IOM Praha a řada zahraničních velvyslanců v České republice.