Zpět

TZ: Úspěch OPU v případě osob bez občanství

Právníci Organizace pro pomoc uprchlíkům se již delší dobu angažují v boji proti nečinnosti Ministerstva vnitra při řešení situace osob bez státní příslušnosti. Nejvyšší správní soud rozhodl (rozsudkem č.j. 4 Azs 365/2018 ze dne 12.3. 2019), že cizinci, kteří požádají o určení statusu podle Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti, mají nárok na vydání průkazu žadatele, tak jako je tomu u žadatelů o mezinárodní ochranu. Někteří z našich klientů totiž o tento status požádali již před dvěma lety a od té doby žijí v absolutním právním vakuu a na okraji společnosti z důvodu, že nemohou prokázat svoji totožnost, upravit si pobyt jiným způsobem nebo vycestovat. Ministerstvo vnitra jim z důvodu neúplné právní úpravy v zákoně o azylu odmítalo vydat jakýkoli průkaz. Rozsudek Nejvyššího správního soudu nyní může v praxi změnit každodenní životy řady našich klientů.

Pro více informací kontaktujte Anetu Šubrtovou, aneta.subrtova(z)opu.cz, tel. +420 730 158 779, +420 730 158 781.