Zpět

OPU se stala členem Národní asociace dobrovolníků

Dne 7. 3. 2019 byla Organizace pro pomoc uprchlíkům přijata mezi členy Národní asociace dobrovolníků. OPU je jedním z členů, které realizují mentoringové dobrovolnické programy. Díky tomuto členství budeme moci využívat odborné podpory ostatních členů a více zasazovat o rozvoj  dobrovolnictví v ČR. Dobrovolnictví v České republice prochází velkými změnami – v rámci projektu MV ČR bude vytvořena Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR 2019 – 2015; mezi hlavní opatření plánované Koncepce patří podpora vzniku a rozvoje regionálních dobrovolnických center, které se mají stát oporou pro další rozvoj dobrovolnických organizací a samotného dobrovolnictví v daném regionu. OPU se díky svému členství bude moci aktivně zapojit do utváření této Koncepce.