Zpět

Školení o pěstounské péči o nezletilé uprchlíky a migranty

Expertní školení připravuje odborníky v oblasti migrace na poskytování náhradní rodinné péče nezletilým migrantům.

Ve dnech 21. a 22. ledna se v Praze uskutečnilo školení o pěstounské péči o nezletilé uprchlíky a migranty, pořádané v rámci projektu FORUM.

Školení uspořádal projekt FORUM, spolufinancoval jej program EU „Práva, rovnost a občanství“ a na koordinaci se podílela Fondazione L’Albero della Vita. Dále spolupracovaly organizace Accem (Španělsko), CSGYA (Maďarsko), FICE (Rakousko), OPU (ČR), Slovenska Filantropija (Slovinsko), ISMU (Itálie), CORAM (UK) a Eurochild.

Pro přijímání nezletilých migrantů jsou zapotřebí adekvátní specializované služby, které k nim přistupují především jako k dětem, nikoli pouze jako k migrantům. Klíčovým posláním projektu FORUM (Foster Care for Unaccompanied Migrant Children, Pěstounská péče o nezletilé migranty) je vzdělávat pracovníky v oblasti migrace a ochrany dětí s cílem zajistit kvalitní systém pěstounské péče.

Expertní školení připravuje odborníky v oblasti migrace na poskytování náhradní péče nezletilým migrantům. Účastníky vybíraly všechny pořádající organizace. Absolventi školení budou nabyté znalosti předávat pracovníkům ve svých zemích, a to prostřednictvím workshopů, které se uskuteční v následujících měsících (únor až červenec 2019).

Školení se zaměřilo především na tato témata: hnací motory migrace; systémy péče o nezletilé migranty; vzdělávání poskytovatelů pěstounské péče pro nezletilé migranty; podpůrné sítě a budování profesních partnerství; nábor a hodnocení potenciálních pěstounů; přiřazování dětí a pěstounů; školení, dlouhodobá spolupráce a monitoring.

Síť organizací Eurochild, která je součástí projektu FORUM, vyvinula manuál pro obhájce práv dětí. Tento informační balíček slouží jako podpůrný prostředek pro zlepšování péče o nezletilé migranty přicházející do EU bez doprovodu.

Více informací (v angličtině) najdete na webu projektu FORUM:
https://forum-project.alberodellavita.org/.