Zpět

OPU zahajuje nový evropský projekt pro nezletilé – ICOM

V prosinci tohoto roku zahájilo OPU nový projekt zaměřený na práci s dětmi a mladými lidmi s cílem najít nejlepší modely práce v boji se stereotypy vůči migrantům. Hlavním prostředkem bude tentokrát hudba zejména hip-hop, ke které chceme společně přivést nově příchozí cizince a české děti. Dvouletý projekt probíhá ve spolupráci s partnery ze šesti zemí Evropské unie a je podpořen Azylovým, migračním a integračním fondem EU.

Více o projektu

Fotografie z úvodního setkání projektového týmu