Zpět

Kurzy češtiny pro děti v Brně/Курсы чешского языка для детей

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců nabízí

KURZY ČEŠTINY PRO DĚTI

Začátek kurzu: 16. a 17. 10. 2018

Kde: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Mezírka 1 (6. patro), Brno

Kurzy jsou určeny dětem od 10 do 14 let (5.-9. třída) na úrovni A1

Kurz pro Slovany bude každé úterý od 15:30 do 17:00 hod.
Přihlašte se zde: https://goo.gl/forms/FmJWYVVoEDM6HBxY2

Kurz pro Neslovany bude každou středu od 15:30 do 17:00 hod.
Přihlašte se zde: https://goo.gl/forms/F7zDrz5oQLftjHZp2

Podrobné informace naleznete na internetových stránkách https://cizincijmk.kr-jihomoravsky.cz/content/1524

KURZY JSOU URČENY PRO DĚTI CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ (VČ. DRŽITELŮ MEZINÁRODNÍ OCHRANY)

KURZY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ

Pozvánka

Kurzy češtiny jsou poskytovány v rámci realizace projektu „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra.


ЮЖНОМОРАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ Приглашает Вас на:

ДЕТСКИЕ КУРСЫ ЧЕШСКОГО ЯЗЫКА

Начало занятий16 или 17 октября 2018 года

Курсы рассчитаны на детей от 10 до 14лет (5.-9. класс), базовый уровень A1

Курс для Славян будет проходить каждый вторник с 15:30 дo 17:00
Заполните форму регистрации: https://goo.gl/forms/FmJWYVVoEDM6HBxY2

Курс для Не славян будет проходить каждую среду с 15:30 дo 17:00
Заполните форму регистрации: https://goo.gl/forms/F7zDrz5oQLftjHZp2

Для получения более подробной информации перейдитепо этой ссылке: https://cizincijmk.kr-jihomoravsky.cz/content/1524

КУРСЫ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ ИЗ ТРЕТЬИХ СТРАН И ЛИЦАМ НАХОДЯЩИМСЯ ПОД ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОХРАНОЙ.

КУРСЫ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО.

информация

Акция осуществляется в рамках проекта Акция осуществляется в рамках проекта „ Южно моравский оравский региональный егиональный центр поддержки интеграции иностранцев II “ (AMIF/10/01). “
Проект финансируется национальной программой Фонда миграции, интеграции и международной охраны и из бюджета Министерства внутренних дел Чешской Министерства внутренних дел.