Zpět

DĚKUJEME NAŠIM DÁRCŮM!

Rádi bychom tímto velmi poděkovali našim přiznivcům za dary v souvislosti se začátkem školního roku a se syrskými dětmi na ostrovech v Řecku. Velmi si toho vážíme. Díky vám jsme mohli podpořit rodiny nákupem školních pomůcek do ZŠ v celkové hodnotě 8000,- Kč, kadeřnických nůžek a příspěvky na cestovné do škol. Děkujeme i těm, kteří přispěli materiální pomocí (školní pomůcky, kufry, kočárky, oblečení, atd. Již je téměř vše rozebráno. A syrské děti rozhodně nevzdáváme:)