Zpět

Podpora cizinců při integraci na trh práce

OPU informuje o získání grantu z prostředku EU na podporu cizinců při integraci na trh práce.

Projekt s názvem „Podpora cizinců při integraci na trh práce“ CZ.03.1.48/0.0/0.0/17_075/0009125 je podpořen Evropskou Unií, Operačním programem Zaměstnanost. Projekt je dvouletý, se začátkem od 1.9.2018 a ukončením dne 31.8.2020.

Cílová skupina může v případě zájmu buď rovnou zajít na příslušnou pobočku nebo skrze e-mail či telefon kontaktovat uvedené mentory příslušné pro jednotlivé kraje.

Otevírací doba je shodná s otevírací dobou na pobočkách (viz. kontakty). Důležité je si domluvit s mentorem schůzku, tj. objednat se. V případě neobjednání je riziko, že mentor bude v terénu s klientem či nebude v kanceláři daný den z různých důvodů přítomen.

Cílová skupina:

– cizinci s trvalým pobytem, cizinci s dlouhodobým pobytem, cizinci s vízem nad 90 dnů, cizinci jako rodinní příslušníci občanů EU, azylanti, osoby s doplňkovou ochranou

– podmínky:

  1. bydliště na území jednoho z následujících krajů: Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj
  2. další podmínkou je, že cizinec musí být buď nezaměstnaný hlášený na úřadu práce nebo nezaměstnaný tzv. neaktivní, tj. ani nestudující, ani nepodnikající, ani nenahlášený na úřadu práce.

 V rámci projektu jsou ZDARMA nabízeny následující aktivity:

1) Orientace na trhu práce včetně nabídek zaměstnání a jejich monitoringu

2) Možnost využít služeb psychologa

3) Vzdělávací aktivity – a) kurz českého jazyka; b) rekvalifikační kurzy; c) kvalifikační kurzy

4) Pomoc a podpora při řešení nostrifikace, poplatků spojených s nástupem do zaměstnání

 Jako podpůrná opatření nabízíme:

  1. možnost hlídání dětí v době aktivit
  2. možnost proplacení cestovného na aktivity projektu

 

 Kontakty:

Mentor pro Plzeňský kraj (působící v Plzni):

Tereza Burešová

e-mail: tereza.buresova

Mentor pro Plzeňský kraj (působící v Plzni):

Tereza Burešová

e-mail: tereza.buresova@opu.cz, tel.: 604 809 165

Mentor  pro Středočeský kraj (působící v Praze) :

Mgr. Kseniya Hryharash

e-mail.: kseniya.hryharash@opu.cz, tel.: 730 158 779, 730 158 781

Mentor pro Jihomoravský kraj (působící v Brně):

Mgr. Eva Kaličinská

e-mail: eva.kalicinska@opu.cz, tel.: 731 928 388, 543 210 443

Mentor pro Moravskoslezský kraj (působící v Ostravě):

Adéla Francíková

e-mail: adela.francikova@opu.cz, tel: 604 221 035

@opu.cz, tel.: 604 809 165

Mentor  pro Středočeský kraj (působící v Praze) :

Mgr. Kseniya Hryharash

e-mail.: kseniya.hryharash@opu.cz, tel.: 730 158 779, 730 158 781

Mentor pro Jihomoravský kraj (působící v Brně):

Mgr. Eva Kaličinská

e-mail: eva.kalicinska@opu.cz, tel.: 731 928 388, 543 210 443

Mentor pro Moravskoslezský kraj (působící v Ostravě):

Adéla Francíková

e-mail: adela.francikova@opu.cz, tel: 604 221 035

 

 

Koordinátorka projektu:

Mgr. Lucie Fryčová

e-mail: lucie.frycova@opu.cz, tel: 730 158 779, 730 158 781