Zpět

Pracovněprávní poradna pro cizince v Plzni

Plzeňská pobočka OPU spouští rovněž v roce 2018 projekt zacílený na pomoc cizincům v oblasti pracovního práva. Díky dlouhodobé práci naší organizace v rámci sociálního i právního poradenství sledujeme především v posledních letech rostoucí negativní trendy v oblasti zaměstnávání cizinců, a to zejména co se týče nevyplácení mezd, neodvádění sociálního a zdravotního pojištění, neoprávněně ukončených pracovních poměrů ze strany zaměstnavatelů, popřípadě výskyt diskriminace nebo nepřiměřeného zacházení na pracovišti i při přijímání nových zaměstnanců.

Pracovně právní poradenství OPU Plzeň je otevřeno pro cizince žijící v Plzni, a to se zaměřením na cizince ze třetích zemí (mimo EU) ale základní poradenství je poskytováno rovněž občanům EU. Projekt je financován z prostředků městského obvodu Plzeň 3. Na pobočce je pro klienty právník. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 604 809 165, emailem na opu.plzen@opu.cz a nebo přímo na pobočce (Sady pětatřicátníků 33, Plzeň)