Zpět

Pozvánka na sociokurz v Brně – BYDLENÍ V BRNĚ/ АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В БРНО

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás  zve na sociokurz

BYDLENÍ V BRNĚ

Kdy: úterý 29. května 2018 od 17 hodin

Kde: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Mezírka 1 (6. patro), Brno

Přednášející: Helena Krištofová

Jakým způsobem je možné sehnat pronájem bytu v Brně (základní přehled o možnostech -komerční, obecní, sociální). Kdo má nárok na získání obecního bytu a jaký je postup získání obecního bytu, kde se žádá apod. Kdo má nárok na sociální bydlení a jak ho lze získat.

Na přednášce se dozvíte informace k danému tématu a odpovědi na vaše otázky.

Tlumočení do ruštiny bude zajištěno.

Akce je určena pro všechny zájemce o dané téma (pro cizince i občany ČR)

Účast na akci je zdarma. Registrace není nutná.

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra.

ЮЖНОМОРАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ Приглашает Вас на социокурс:

АРЕНДА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В БРНО

Дата проведения: 29 . мая 2018 в 17:00

Место проведения : Южно моравский оравский региональный егиональный центр поддержки интеграции  иностранцев, Mezírka 1 , 6 -й этаж, Брно

Лектор: Гелена Криштофова

Аренда жилья в Брно (коммерческого, муниципального, социального). Кто имеет право на муниципальное жилье и каков порядок его получения. Кто имеет право на социальное жилье и как его получить.

Перевод обеспечен

СОЦИОКУРС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ (иностранных граждан и Чешской Республики).
КУРС БЕСПЛАТНЫЙ !

Регистрация не обязательна!

Акция осуществляется в рамках проекта Акция осуществляется в рамках проекта „ Южно моравский оравский региональный егиональный центр поддержки интеграции иностранцев II “ (AMIF/10/01). “
Проект финансируется национальной программой Фонда миграции, интеграции и международной охраны и из бюджета Министерства внутренних дел Чешской Министерства внутренних дел.