Zpět

Je ČR solidární s uprchlíky? A co vůbec znamená evropská solidarita?

Zveme vás na mezinárodní konferenci. Dne 23.5.2018 od 12.30 hod. pořádá Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v Evropském domě, za účasti expertů z 8 zemí, půldenní konferenci nazvanou Význam solidarity. Bavit se budeme o podobách solidarity s uprchlíky v ČR, zemích EU a Afriky a o možném překonávání bariér mezi „novými“ a „starými“ členskými státy EU. Mezi hosty přivítáme bývalou kandidátku na německou prezidentku paní Gesine Schwan, dále zástupce Úřadu Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Ministerstva vnitra ČR, německé organizace Pro Asyl, zástupce Maďarského Helsinského výboru a jiné. Zájemci o registraci se mohou přihlásit na adresu marketa.hrusovska@opu.cz

Martin Rozumek, ředitel OPU ke konferenci uvádí: „Rádi bychom diskutovali obecně téma solidarity v EU a solidarity s uprchlíky, a také veřejnosti ukázali, že Česká republika není jen pasivním příjemcem solidarity ze strany partnerů v EU, ale že se například velmi dobře angažuje v pomoci uprchlíkům v Jordánsku či Turecku.“ A dodal: „To ovšem neznamená, že se máme uzavřít uprchlíkům a migrantům a ignorovat přitom závazné předpisy práva EU“ Konference bude probíhat simultánně v češtině a angličtině.

Více info zde.