Zpět

JIŽ DNES! Pozvánka na sociokurz v Brně – INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY / ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců Vás  zve na sociokurz

INFORMACE K ZÁPISU DO 1. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Kdy: čtvrtek 22. března 2018 od 17 hodin

Kde: Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců, Mezírka 1 (6. patro), Brno

Přednášející: Mgr. Irena Hudcová

Chcete přihlásit dítě do základní školy v České republice?

Jaká jsou základní práva a povinnosti? Jak vybrat základní školu? Jak probíhá zápis dítěte do 1. třídy základní školy? Jaké dokumenty bude základní škola u zápisu potřebovat?

Na přednášce se dozvíte informace k danému tématu a odpovědi na vaše otázky.

Tlumočení do ruštiny bude zajištěno.

Akce je určena pro všechny zájemce o dané téma (pro cizince i občany ČR)

Účast na akci je zdarma. Registrace není nutná.

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců II“ (AMIF/10/01) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra.

ЮЖНОМОРАВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ИНТЕГРАЦИИ ИНОСТРАНЦЕВ Приглашает Вас на социокурс:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Дата проведения: 22 . марта 2018 в 17:00

Место проведения : Южно моравский оравский региональный егиональный центр поддержки интеграции  иностранцев, Mezírka 1 , 6 -й этаж, Брно

Лектор: Mgr. Irena Hudcová

ВЫ ХОТИТЕ ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ЧЕШСКУЮ ШКОЛУ?

Каковы основные правила и обязанности ? Как подойти к выбору начальной школы ? Как происходит запись ребенка в первый класс начальной школы ? Предоставление каких документов необходимо для записи в начальную школу ?

Перевод обеспечен

СОЦИОКУРС ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ (иностранных граждан и Чешской Республики).
КУРС БЕСПЛАТНЫЙ !

Регистрация не обязательна!

Акция осуществляется в рамках проекта Акция осуществляется в рамках проекта „ Южно моравский оравский региональный егиональный центр поддержки интеграции иностранцев II “ (AMIF/10/01). “
Проект финансируется национальной программой Фонда миграции, интеграции и международной охраны и из бюджета Министерства внутренних дел Чешской Министерства внутренних дел.

Pozvánka

jablecne-odpoledne-logo