Zpět

Publikace z projektu Debating Refugee Migration

OPU vydalo publikaci mapující 6 mezinárodních konferencí v rámci projektu Debating New Phenomena of Refugee Migration in Central Europe a hlavně popisující dobré nápady související s migrací a uprchlíky a to v oblastech dobrovolnictví, vzdělávání, role náboženských a akademických autorit, prevence xenofobie a rasismu. Publikace obsahuje také závěrečná doporučení shrnutá v tzv. Záhřebské deklaraci a je dostupná zde. Děkujeme všem partnerům a podporovatelům za spolupráci na konferencích.

eu-citizens