Zpět

Úspěch OPU v soudním řízení před Městským soudem v Praze ohledně osob bez státní příslušnosti

Městský soud v Praze rozhodl, že Ministerstvo vnitra má po průtazích v řízení povinnost v soudem stanovené lhůtě rozhodnout o žádosti muže bez státní příslušnosti na základě Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti. Žalobcem je muž, který se narodil v gulagu v bývalém Sovětském svazu, který žil v ČR od r.2000. Za absenci dokumentů byl opakovaně ve vazbě, dokumenty si ale neměl jak prodloužit neb žádný stát neuznává jeho státní příslušnost. Soud v rozhodnutí kritizuje průtahy Ministerstva v řízení a uvádí, že “ve spise není nic kromě žádosti a opakovaných urgencí žalobce”. Řízení přitom trvalo téměř 9 měsíců. Je to poprvé, kdy se soud zabývá otázkou mezery v zákoně – neexistence výslovné úpravy řízení pro osoby bez státní příslušnosti.