Zpět

Podpora migrantů při jejich začleňování na trh práce a do společnosti

logo-opz-barevne

Projekt je podpořen Evropskou Unií, Operačním programem Zaměstnanost (číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006348). Projekt je tříletý, se začátkem od 1.1.2018 a ukončením dne 31.12.2020. Cílová skupina může v případě zájmu buď rovnou zajít na příslušnou pobočku nebo skrze e-mail či telefon kontaktovat uvedeného odborného pracovníka příslušného pro jednotlivé kraje.

Cílová skupina:

– cizinci s trvalým pobytem, cizinci s dlouhodobým pobytem, cizinci jako rodinní příslušníci občanů EU, azylanti, osoby s doplňkovou ochranou

– podmínky:

– bydliště na území jednoho z následujících krajů: Plzeňský kraj, Královehradecký kraj, Jihomoravský kraj, Moravskoslezský kraj

 

V rámci projektu jsou ZDARMA nabízeny následující aktivity:

1) Kurzy českého jazyka

2) Právní poradenství

3) Psychologická podpora (při účasti v kurzech českého jazyka nebo u právního poradenství)

 

Kontakty:

Odborný pracovník pro Plzeňský kraj (působící v Plzni):

Tereza Štěpánková

e-mail: tereza.stepankova@opu.cz, tel.: 604 809 165

Odborný pracovník pro Královehradecký kraj (působící v Praze) :

Kristýna Kvapilová

e-mail.: kristyna.kvapilova@opu.cz, tel.: 733 121 186

Odborný pracovník pro Jihomoravský kraj (působící v Brně):

Eva Kaličinská

e-mail: eva.kalicinska@opu.cz, tel.: 731 928 388, 71 448 938

Odborný pracovník pro Moravskoslezský kraj (působící v Ostravě):

Adéla Francírková

e-mail: adela.francikova@opu.cz, tel: 604 221 035, 731 502 661

 

koordinátorka projektu:

Mgr. et Mgr. Iveta Rožníčková

e-mail: iveta.roznickova@opu.cz, tel: +420 731 448 938, +420 731 928 388

 Konzultační hodiny lze nalézt na jednotlivých stránkách poboček.

 

Informační letáky k projektu:

CZ Leták – Královehradecký kraj

UKR Leták – Královehradecký kraj

RUS Leták – Královehradecký kraj

ENG Leták – Královehradecký kraj

CZ Leták – Plzeňský kraj

UKR Leták – Plzeňský kraj

RUS Leták – Plzeňský kraj

ENG Leták – Plzeňský kraj

CZ Leták – Moravskoslezský kraj

UKR Leták – Moravskoslezský kraj

RUS Leták – Moravskoslezský kraj

ENG Leták – Moravskoslezský kraj

CZ Leták – Jihomoravský kraj

UKR Leták – Jihomoravský kraj

RUS Leták – Jihomoravský kraj

ENG Leták – Jihomoravský kraj