Zpět

Nejvyšší správní soud se kvůli novelizovanému zákonu o azylu obrátil s předběžnou otázkou na Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku

Problematika soudního přezkumu zajištěných žadatelů o mezinárodní ochranu, která doznala kritizovaných změn v souvislosti s poslední novelou cizineckého zákona, se stala předmětem předběžné otázky, se kterou se aktuálně obrátil Nejvyšší správní soud na Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku. Spornou novelu již dříve kritizovala řada subjektů. Více informací naleznete zde.