Zpět

Mezinárodní konference v Bratislavě se zabývala rolí akademické obce a představitelů církví ve vztahu k uprchlíkům

Mezinárodní konference pořádané Ligou za lidská práva a OPU v Bratislavě s tématem „The Role of Academicians and Religous Leaders in relation to Refugees“ se zúčastnilo 70 účastníků z více než 11 zemí.  Akce se konala pod záštitou pana profesora PhDr. Jaroslava Šušola, PhD. děkana Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.  Účastnici diskutovali otázky spojené s rolí akademické obce a představitelů církví, pokud jde o oblasti jako politika státu týkající se uprchlíků, ovlivňování veřejné diskuse a ativismus, spolupráce a výměna názorů na budoucnost Evropy s ostatními zainteresovanými stranami. Výstupy z konference naleznete zde:

DISKUZE https://www.facebook.com/LigaHRL/videos/966411896843882/

PRVNÍ PANEL https://www.facebook.com/LigaHRL/videos/967063830112022/

DRUHÝ PANEL https://www.facebook.com/LigaHRL/videos/967177100100695/

 

Zajímavé vysvětlení toho, proč se Litevci nebojí muslimů naleznete zde (ve slovenském jazyce): https://komentare.sme.sk/c/20683223/preco-sa-litovcania-neboja-sa-moslimov.html

eu-citizens