Zpět

Pozvánka na další akce Komunitního centra OPU

V rámci projektu „Podpora komunitního života cizinců na území hl.m.Prahy„, který je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Praha-pól růstu ČR si Vás dovolujeme pozvat na další akce komunnitního centra.

Praha_pól růstu logo

Informace o jednotlivých akcích naleznete zde:

21. 9. 2017 – Promítání filmu (Běloruský sen)

22. 9. 2017 – Kino pro děti

23. 9. 2017 – Výlet na Okoř

4. 10. 2017 – Promítání (Plavba)

4. 10. 2017 – Novela cizineckého zákona (diskuze)

7. 10. 2017 – Výtvarný workshop pro děti a divadlo

Budeme se těšit na příjemně strávené chvíle s vámi nebo vašimi dětmi.

Alena Makovcová, Robert Netuka

Kontaktní pracovníci CS

Cílem projektu Komunitní život cizinců v Praze, CZ 07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000137, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je podpořit a rozvinout komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k městské části Praha 9 a jejímu okolí. Důležitou součástí projektu je podpora aktivní participace osob z cílových skupin a prevence sociálního vyloučení. V rámci projektu jsou nabízeny aktivity jak pro dospělé, i pro děti.