Zpět

Zákon o pobytu cizinců se od 15. 8. 2017 změní!

Již 15. 8. 2017 vstoupí v účinnost kontroverzní novela zákona o pobytu cizinců, kterou dne 27. 6. 2017 schválili poslanci. Zákona o pobytu cizinců se výrazně změní. Přijatá novela představuje největší zásah do českého cizineckého práva za poslední desetiletí. Novela zákona byla přijata i přes výhrady Senátu, který předtím návrh zamítl, protože jsou některé jeho části jsou v rozporu s mezinárodním i ústavním právem a nerespektují lidská práva. Tato kritika zaznívala i z České advokátní komory, Rady vlády pro lidská práva i od nevládních organizací. Největší české hospodářské svazy varovaly před tím, že zákon bude komplikovat zaměstnávání a podnikání cizinců a oslabí tak konkurenceschopnost českých firem a české ekonomiky. 

Restrikce obsažené v novele významným způsobem zasáhnou do života cizinců, kteří v Česku pracují, studují, podnikají a mají zde partnery či rodiny i jejich českých rodinných příslušníků.

„Cizinecký zákon v podobě, kterou dnes (27. 6. 2017) schválili poslanci i přes senátní veto, zosobňuje posun k represivnímu vnímání legální migrace. S novelou nijak nesouvisející obecné argumenty o zvyšování bezpečností převážily nad dodržením legislativního procesu, ústavních principů i práva EU. Očekáváme, že řada kontroverzních ustanovení neprojde testem soudního přezkumu v konkrétních kauzách,” říká Tomáš Jungwirth, policy officer Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Přinášíme vám přehled nejvýznamnějších změn, zejména některé z problematických bodu této novely, a to jak budou ovlivnění životy migrantů, jejich českých partnerů, zaměstnavatelů a dalších.

Přehled změn:

česká verze

ruská verze

ukrajinská verze

anglická verze

vietnamská verze

arabská verze