Zpět

Úspěšný trénink OPU pro NNO v Gruzii

OPU ve spolupráci s YCCD (Youth Center for Civil Development) začátkem července 2017 úspěšně realizovalo tréninky v 5 městech Gruzie pro místní NNO. Tréninky se zaměřily na fundraising a rozvoj gruzínských nevládních organizací. Projekt YCCD byl podpořen Visegrádským fondem.