Zpět

Týden v pohybu! Pozvánka na další akci Komunitního centra OPU…tentokrát pro děti.

V rámci projektu „Podpora komunitního života cizinců na území hl.m.Prahy„, který je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Praha-pól růstu ČR si Vás dovolujeme pozvat na další akci komunnitního centra, věnovanou tentokrát dětem.

Praha_pól růstu logo

Zveme všechny děti cizinců na týden v pohybu, který bude probíhat v posledním prázdninovém týdnu. Děti čeká 5 dní zábavy, výletů do přírody i za kulturou. Program výletů bude zveřejněn nejpozději do konce července.

KDO:                 děti ve věku 6 – 15 let

KDY:                 28. 8. – 1. 9. od 9 – 17 hodin

KDE:                  každý den sraz v komunitním centru OPU, Kovářská 4, Praha 9

CENA:               ZDARMA

 Podmínky účasti:

Děti cizinců, kteří mají legální oprávnění k pobytu v Praze a pochází ze zemí mimo EU
Kapacita je omezena, proto pokud máte zájem, aby se Vaše dítě zúčastnilo, pošlete nám prosím přihlašovací e-mail na adresu alena.makovcova@opu.cz , který bude obsahovat:

  • jméno a příjmení dítěte, datum narození
  • jméno zákonného zástupce
  • státní příslušnost zákonného zástupce a druh pobytu

V případě většího množství zájemců si vyhrazujeme právo vybrat Vaše dítě pouze na některé dny, aby se dostalo na všechny zájemce. Finální rozhodnutí o účasti Vašeho dítěte a program celého týdne Vám potvrdíme nejpozději do konce července.

Více informací naleznete v letáku.

Budeme se těšit na příjemně strávené večery,

Alena Makovcová, Robert Netuka

Kontaktní pracovníci CS

Cílem projektu Komunitní život cizinců v Praze, CZ 07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000137, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je podpořit a rozvinout komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k městské části Praha 9 a jejímu okolí. Důležitou součástí projektu je podpora aktivní participace osob z cílových skupin a prevence sociálního vyloučení. V rámci projektu jsou nabízeny aktivity jak pro dospělé, i pro děti.