Zpět

Pozvánka na akce komunitního centra – Promítání filmu „Vyrob si svůj stát“ a diskuze k novele cizineckého zákona

V rámci projektu „Podpora komunitního života cizinců na území hl.m.Prahy„, který je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Praha-pól růstu ČR si Vás dovolujeme pozvat na další akce komunnitního centra.

Praha_pól růstu logo

1. Promítání filmu „VYROB SI SVŮJ STÁT“ + diskuze

Zveme vás na pravidelné filmové setkání, po kterém bude následovat diskuze s odborníkem, ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům JUDr. Martinem Rozumkem.

Pro tento měsíc jsme zvolili francouzský dokumentární film Vyrob si svůj stát, který pojednává o separatistických procesech na Donbase v době destabilizovaného ukrajinského státu. Režisér  na konkrétních lidských osudech a bezprostředně zachycených situacích zobrazuje odhodlání a nadšení, ale i naivitu, aroganci a krutost účastníků. Všichni jste srdečně zváni!

KDY:                   Pátek 30. 6. od 18 hod

KDE:                  V komunitním centru OPU, Kovářská 4, Praha 9

CENA:                 ZDARMA

 Podmínky účasti:

Kapacita promítání je z důvodů prostor omezena, proto pokud se chcete zúčastnit, pošlete nám prosím přihlašovací e-mail na adresu robert.netuka@opu.cz, který bude obsahovat vaše jméno, příjmení a státní příslušnost.

Více informací naleznete v letácích (čj), (ukr)

2.Diskuze na palčivé téma dnešních dnů: NOVELA CIZINECKÉHO ZÁKONA

Zveme Vás k přednášce a diskusi na téma novela cizineckého zákona s ředitelem OPU, JUDr. Martinem Rozumkem. Kontroverzní novela zákona včetně přílepků:

  • Narušuje rodinné vztahy Čechů a cizinců
  • Porušuje právo cizince na nezávislý soudní přezkum v řízení o pobytu
  • Komplikuje zaměstnávání cizinců
  • Ztěžuje přístup neziskových organizací do zajišťovacích zařízení
  • Podlamuje nezávislou kontrolu státní správy

Některé neziskové organizace, Česká advokátní komora, Hospodářská komora ČR i např. Rada vlády pro lidská práva poukazují na to, že jde o protiústavní záležitost, která je rozporná s evropským právem a mezinárodními závazky a porušuje principy demokracie.

KDY:                       Čtvrtek 13. 7. od 16 hod

KDE:                        V komunitním centru OPU, Kovářská 4, Praha 9

CENA:                       ZDARMA

 Podmínky účasti:

Pokud se chcete zúčastnit, pošlete nám prosím přihlašovací e-mail na adresu robert.netuka@opu.cz, který bude obsahovat vaše jméno, příjmení a státní příslušnost.

Více informací naleznete v letáku.

Budeme se těšit na příjemně strávené večery,

Alena Makovcová, Robert Netuka

Kontaktní pracovníci CS

Cílem projektu Komunitní život cizinců v Praze, CZ 07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000137, který je financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, je podpořit a rozvinout komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k městské části Praha 9 a jejímu okolí. Důležitou součástí projektu je podpora aktivní participace osob z cílových skupin a prevence sociálního vyloučení. V rámci projektu jsou nabízeny aktivity jak pro dospělé, i pro děti.