Zpět

Podpora komunitního života cizinců na území hl.m.Prahy

logolink-OP-PPR

Cílem projektu je podpořit a rozvinout komunitní život cizinců na území hl.m.Prahy s přihlédnutím k městské části Praha 9 a jejímu okolí. Důležitou součástí projektu je podpora aktivní participace osob z cílových skupin a prevence sociálního vyloučení. V rámci projektu jsou nabízeny aktivity jak pro dospělé, i pro děti.

Doba realizace projektu: 1.4.2017 – 31.12.2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, Operačním programem Praha-pól růstu ČR.

Klienty jsou zejm. cizinci, kteří jsou hlášeni k pobytu na území hl.m.Prahy, přičemž preferovány jsou tyto městské části: Praha 9, Praha 14, Praha 10, Praha 3, Praha 18, Praha 8. V případě potřeby může být podpořen i cizinec z jiné městské části. V rámci některých aktivit je vítána i účast českých státních občanů.

Pro dospělé osoby nabízíme následující aktivity (veškeré aktivity probíhají na objednání):
a) Sociálně-kulturní aktivity pro dospělé cizince, odbornou i laickou veřejnost – Bude docházet: 1. K promítání filmů s cizineckou problematikou (1x měsíčně) včetně diskuse nad tématem ve filmu; 2. K řízeným diskusím nad palčivými tématy doby v oblasti cizinecké problematiky (1x za 4 měsíce)
b) Výchovně-vzdělávací aktivity pro dospělé cizince, odbornou i laickou veřejnost – Bude docházet: 1. K výchově k občanství, demokracii a lidským právům, kdy dojde ke spuštění krátkého filmu a bude následovat přednáška na předem daná témata; 2. Nabídka bezplatných individuálních kurzů českého jazyka pro cizince (celkový rozsah pro jednoho cizince je stanoven na 40 hod.)
c) Poradenské aktivity pro dospělé cizince: Bude nabízeno bezplatné poradenství: 1. ze strany právníka na dluhové poradenství; 2. ze strany finančního poradce; 3. ze strany poradce v oblasti hledání bydlení pro osoby ohrožené ztrátou bydlení

Pro děti cizince nabízíme následující aktivity (veškeré aktivity probíhají na objednání):
a) Výchovně-vzdělávací aktivity – V rámci projektu nabízíme: 1. Kurzy výchovy občanství, demokracie a lidských práv; 2. Doučování žáků-cizinců základních a středních škol v předmětech (každý žák může být doučován 1x týdně), ve kterých vykazují žáci největší problémy (např. český jazyk, anglický jazyk, matematika, fyzika apod.)
b) Volnočasové aktivity nekomerčního charakteru – 1. Návštěvy kin, divadel, výstav na území města Prahy a jejím blízkém okolí 1x za měsíc v rámci určeného odpoledne; 2. Celodenní výlety za kulturou (české památky, významná místa, zajímavosti apod.) v rámci území ČR (konané v době školních prázdnin a o víkendu) 1x měsíčně a o letních prázdninách v podobě 5 po sobě následujících dnů.

Informace k jednotlivým termínů akcí:

Výlet – 19.5.2017

Promítání filmu -25. 5. 2017

Bližší informace k projektovým aktivitám získáte u těchto kontaktních pracovníků:
Bc. Robert Netuka, e-mail: robert.netuka@opu.cz, tel. 730 158 779, 739 413 983
Bc. Alena Makovcková, e-mail: alena.makovcova@opu.cz, tel. 730 158 779, 739 413 983
Koordinátorkou projektu je Mgr. Lucie Fryčová, e-mail: lucie.frycova@opu.cz, tel. 730 158 779, 739 413 983