Zpět

Konference v Lublani zmapovala dobrovolnické aktivity pro uprchlíky ve Střední Evropě

Více než 4 desítky zástupců neziskových organizací, států, Evropské komise a dobrovolníků se sešly ve dnech 11. a 12. května 2017 na konferenci v Lublani s názvem Dobrovolnictví a migrace – od dobrých k nejlepším praxím, která zmapovala dobrovolnické aktivity pro uprchlíky ve Střední Evropě a poskytla cenné nápady na další práci s dobrovolníky a uprchlíky ve Střední Evropě.

Hlavním cílem konference byla výměna zkušeností a dobrých nápadů v práci s dobrovolníky, a to jak v čase většího příchodu uprchlíků, tak v době klidnější, kdy je možno soustředit se na koncepční a dlouhodobou podporu dobrovolnictví. Hlavním řečníkem byla prezidentka Slovinské Filantropije paní Anica Mikuš Kos a paní Nataša Sip z Reprezentace Evropské komise ve Slovinsku, která velmi podrobně představila koncept European Solidarity Corps – databáze příležitostí pro instituce a pro mladé dobrovolníky, stážisty a pracovníky v rámci celé evropské osmadvacítky. Následovala pak představení dobrých praxí a nápadů ze Slovinska, Polska, Maďarska, Slovenska, České republiky a Chorvatska. Výstupem bude shrnutí dobrých nápadů.

eu-citizens