Zpět

Informace pro dárce

Organizace pro pomoc uprchlíkům si dovoluje informovat své příznivce a dárce, že v souvislosti s ukončení veřejné sbírky, která byla vyhlášena v roce 2015 na právní pomoc uprchlíkům, došlo též k uzavření bankovního účtu č.  209963406/0300.
Všem dárcům velice děkujeme za poskytnutou podporu! V případě, že máte i nadále zájem podporovat činnost OPU, můžete finanční příspěvky zasílat na hlavní účet OPU č. 6026562017/2700.
V případě, že potřebujete více informací nebo potvrzení pro účely přiznání k dani z příjmu za rok 2016, kontaktuje, prosím, paní Ivu Barešovou na e-mail: iva.baresova@opu.cz.