Zpět

OPU přeje všem klidné vánoční svátky a dobrý rok 2017

Všem našim příznivcům bychom chtěli upřímně poděkovat za podporu v letošním roce!

Vážíme si vaší pomoci, která posiluje naší naději ve smysl naší práce a víru v lidství. Se vzpomínkou na Václava Havla, jehož odkaz si připomínáme 5 let po jeho smrti, si stále více uvědomujeme pravdivost jeho myšlenky, že lidské utrpení se týká každé lidské bytosti. Oceňujeme, že v této nesnadné době jsou na světě lidé, jimž osud druhých není lhostejný.

Přejeme všem klidné a sťastné prožití vánočních svátků a do Nového roku především zdraví, radost a vzájemné porozumění.

Vaše OPU

pf_2017_opu