Zpět

KOMPLEXNÍ PORADENSTVÍ PRO ŽADATELE O MEZINÁRODNÍ OCHRANU AMIF/6/01

newlogo_amiflogo_opu_cz_web

Období realizace:   1. 12. 2016– 31. 8. 2019

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) spolu s MOST pro o.p.s. (MOST) poskytují poradenství v rámci projektu Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu. Projekt Komplexní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu reg.č. AMIF/6/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

O projektu:

Hlavním cílem projektu je zajistit primární cílové skupině, tj. žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu, nacházejícím se mimo zařízení pro zajištění cizinců, právní a sociální podporu v oblastech, které souvisejí s řízením ve věci mezinárodní ochrany a právním postavením této specifické kategorie cizinců na území České republiky. Projekt usiluje o zlepšení informovanosti cílové skupiny o právech a povinnostech a zlepšení její životní situace. Realizace projektu přispěje k plnění specifického cíle, kterým je posílení a rozvoj všech aspektů společného evropského azylového systému stanovený v čl. 3 odst. 2 písm. A) ve spojení s čl. 5 nařízení evropského parlamentu a rady (eu) č. 516/2014 (dále jen „nařízení“). Projektem zároveň napomůžeme naplňovat i obecný cíl nařízení, kterým je účinné řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky, politiky týkající se doplňkové a dočasné ochrany a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v listině základních práv evropské unie. To naplňuje skrze obecné a kvalifikované poradenství, které je zajišťováno odborníky v dané problematice. Cílové skupině se dostává pomoci nejen v pobytových a přijímacích zařízeních (Kostelec nad Orlicí, Havířov, Zastávka u Brna a Letiště Václava Havla), ale i v Praze, Brně, Plzni a Pardubicích. Od 1. 5. 2017 realizujeme projekt také v kanceláři OPU Ostrava

 

CO NABÍZÍME:

Právní poradenství:

 • obecné právní poradenství v souvislosti s řízením o udělení mezinárodní ochrany
 • poskytování právního poradenství a zastoupení v řízení o udělení mezinárodní ochrany v 1. Stupni, v řízení o žalobách a řízení o kasačních stížnostech
 • právní poradenství ve věci správního vyhoštění nebo povinnosti opustit území
 • právní poradenství ve věci zajištění nebo uložení zvláštního opatření dle zákona o azylu
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady , soudy a pod.
 • příprava odvolání, žalob a dalších právních podání
 • konzultace a možná řešení dalších souvisejících problémů

 

Sociální poradenství a asistence:

 • základní informace související s pobytem a podmínkami života v zařízení či naopak mimo něj
 • poradenství v otázkách týkajících se nejrůznějších oblastí života (vzdělání, bydlení, matriční události, zdravotní péče, zaměstnání, návratový proces, studium a pod.)
 • řešení individuálních problémů klientů
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady
 • sociální asistence (doprovody, např. K lékařům, na sociální odbory ÚP a pod.)

 

Psychologická pomoc

Zajištění tlumočníckych služeb pro osoby s jazykovou bariérou

Základní a doplňková materiální pomoc

 

KOMU JE POMOC URČENA:

 • Žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu, nacházejícím se mimo zařízení pro zajištění cizinců
 • Žadatelům o udělení mezinárodní ochrany a cizincům, kteří jsou na území České republiky strpěni podle zákona o azylu nachádzejícím se v přijímacím zařízení Letiště Václava Havla, Zastávka u Brna a pobytovém středisku Kostelec nad Orlicí a Havířov
 • U všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob – obětem mučení, jiného fyzického a psychického násilí, obětem sexuálního a rodovo podmíněného násilí či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným a podobně

 

KDE VÁM PORADÍME:

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha: úterý a středu 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Ostrava: středa 9:00 – 15:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři MOST Pardubice: v úterý 9:00 – 12:00 a ve středu 13:00 – 16:00, v jinou dobu po domluvě
 • Přijímací středisko Zastávka u Brna : každé pondělí a středa
 • Přijímací středisko Letiště V. Havla: každý čtvrtek
 • Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí:každý  čtvrtek
 • Pobytové středisko Havířov: každé úterý

 

Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.

 

 • KONTAKTNÍ INFORMACE:
OPU PRAHA
OPU Brno OPU PLZEŇ OPU OSTRAVA
Kovářská 939/4 Leitnerova 682/9 Sady Pětatřicátníků 48/33 Českobratrská 2227/7
190 00 Praha 9 602 00 Brno 301 00 Plzeň 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava
Tel.: +420 730 158       781 Tel: +420 543 210 443 Tel: +420 604 809 165 Tel.: +420 604 221 035
Tel.: +420 730 158 779 +420 731 928 388  
opu@opu.cz opu.brno@opu.cz opu.plzen@opu.cz opu.ostrava@opu.cz
www.opu.cz
MOST Pardubice
17. Listopadu 216
530 02 Pardubice
Tel.: +420 773 223 453
 
info@mostlp.eu
www.mostlp.eu