Zpět

OPU a Liga za ĺudské práva publikovali svůj návrh nového CEAS na Social Europe a v Euractivu

OPU a Liga za ĺudské práva publikovali svůj návrh nového CEAS na Social Europe and v Euractivu. Více informací naleznete zde a zde