Zpět

Experti z 11 zemí diskutovali v Budapešti o nacionalismu a xenofobii v kontextu uprchlické „krize“

Šedesátka odborníků, vědců i studentů ze střední i východní Evropy se 3. a 4. listopadu sešlo na konferenci v Budapešti, aby promluvilo o dopadech uprchlické „krize“ na mainstreamovou i radikální politiku, o nedávných trendech ve veřejném přístupu k uprchlíkům a o občanské reakci na nárůst nacionalismu ve státech střední Evropy. Událost pořádala budapešťská Nadace pro subjektivní hodnoty (Foundation of Subjective Values), v rámci projektu zvaného „Diskutování nových fenoménů v uprchlické migraci ve střední Evropě“ (Debating New Phenomena of Refugee Migration in Central Europe – DRM), který je koordinovaný Organizací pro pomoc uprchlíkům – OPU. Nejvíce znepokojující problémy diskutované na konferenci zahrnovaly neochotu stíhat a postihovat trestné činy a projevy nenávisti, politiky opakovaně projevovanou xenofobii a islamofobii, množící se útoky na muslimské a další minority, demonstrované např. na „Mapě protiimigračního násilí, nenávisti a nálad v Evropě“, prezentované Evropským networkem proti rasismu – ENAR. Na druhou stranu, odborníci představili mnoho příkladů dobrých kampaní a projektů, které si kladou za cíl oslovit rostoucí nacionalismus ve střední Evropě. Další mezinárodní konference ve střední Evropě v rámci projektu DRM se zaměří na roli médií, novinářů a propagandy, a uskuteční se 26. a 27. ledna 2017 v Praze.        

eu-citizens