Zpět

SIRIUS – právní pomoc v návratovém procesu pro příslušníky 3. zemí

 

newlogo_amif newlogo_sirius

 

Období realizace:   1. 10. 2016– 30. 9. 2017

Organizace pro pomoc uprchlíkům, o.s. (OPU) spolu s Poradnou pro integraci, z.ú. (PPI) poskytují poradenství v rámci projektu SIRIUS. Projekt SIRIUS reg.č. AMIF/5/01 je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

O projektu:

Projekt SIRIUS (Support-Information-Return-Immigration-Undocumented-Security)zajišťuje informovanost a bezplatnou kvalifikovanou právní pomoc v návratovém procesu státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR a zároveň žadatelům o mezinárodní ochranu nacházejících se v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC). Projekt zvyšuje povědomí o možnosti dobrovolných návratů a zajistit vyšší účinnost návratů obecně, čímž napomáhá účinnému řízení migračních toků a provádění, posilování a rozvoji společné azylové politiky a společné přistěhovalecké politiky při plném dodržování práv a zásad zakotvených v Listině základních práv Evropské unie. To naplňuje skrze obecné a kvalifikované poradenství, které je zajišťováno odborníky v dané problematice. Cílové skupině se dostává pomoci nejen v zařízeních pro zajištění cizinců (Bělá Jezová, Drahonice a Vyšní Lhoty), ale i v Praze, Brně, Plzni a Ústí nad Labem. Projekt SIRIUS, reg.č. AMIF/5/01, je financován v rámci národního programu Azylového migračního a integračního fondu a rozpočtu Ministerstva vnitra České republiky.

CO NABÍZÍME:

 • obecné poradenství v souvislosti s nuceným návratem
 • poradenství v průběhu procesu návratu
 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti opustit území
 • právní poradenství v souvislosti s rozhodnutím o zajištění
 • právní poradenství pro žadatele o mezinárodní ochranu v zařízeních pro zajištění cizinců
 • komunikace a jednání s odpovědnými úřady
 • příprava odvolání, žalob a dalších právních podání
 • konzultace a možná řešení dalších souvisejících problémů
 • v případě potřeby zajistíme pomoc tlumočníka a psychologa

KOMU JE POMOC URČENA:

 • Státním příslušníkům třetích zemí, kteří (již) nesplňují podmínky pro vstup či pobyt na území ČR, kterým bylo vydáno rozhodnutí o povinnosti opustit území či správním vyhoštění, rozhodnutí o přemístění
 • cizincům v zařízení pro zajištění cizinců (ZZC) v Bělé-Jezové, Drahonicích a Vyšních Lhotách
 • u všech těchto cizinců také zranitelným skupinám osob – obětem mučení, násilí, SGBV či obchodu s lidmi, ženám samoživitelkám s dětmi a nezletilým bez doprovodu, osobám závažně nemocným

KDE VÁM PORADÍME:

 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Praha: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Brno: pondělí a úterý 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři OPU Plzeň: úterý a čtvrtek 9:00 – 16:00
 • Po předchozím objednání v kanceláři PPI Ústí nad Labem: pondělí a úterý 10:00 – 15:00
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Bělé-Jezové: každé úterý a čtvrtek
 • Zařízení pro zajištění cizinců v Drahonicích: každé pondělí a středa
 • Zařízení pro zajištění cizinců ve Vyšních Lhotách: každé úterý a čtvrtek

Veškeré služby včetně tlumočnických jsou poskytovány bezplatně.

KONTAKTNÍ INFORMACE:

 

OPU PRAHA

 

OPU Brno OPU PLZEŇ PPI Ústí nad labem
Kovářská 939/4 Josefská 8 Sady Pětatřicátníků 48/33 Velká Hradební 33
190 00 Praha 9 602 00 Brno 301 00 Plzeň 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 730 158 781 Tel: +420 731 448 938

        +420 731 928 388

Tel: +420 604 809 165 tel.: +420 475 216 536
Tel.: +420 730 158 779 +420 731 928 388  
opu@opu.cz opu.brno@opu.cz opu.plzen@opu.cz usti@p-p-i.cz
   
www.opu.cz www.p-p-i.cz

 INFORMACE O PROJEKTU