Zpět

6 konferencí o uprchlické tématice započatých ve střední Evropě

eu-citizens

Šest předních evropských neziskových organizací a jeden Litevský partner z Diversity Development Group zahájili nový projekt s názvem Diskuse o nových fenoménech migrace uprchlíků ve Střední Evropě. Tento projekt má za cíl sdružit experty i občany ze států východní a střední Evropy EU na šest konferencích v šesti různých státech.  Cílem bude prodiskutovat šest nových fenoménů týkajících se narůstajícího počtu uprchlíků v sedmi zúčastněných zemích. Bude zde vysvětlena aktuální azylová a migrační politika EU a proběhne diskuse o budoucnosti Evropy. Na konferencích by měli být přítomni občané EU, dobrovolníci, akademici a další experti. Probíranými tématy budou:

1)      Nebezpečí extremismu, nacionalismu a politického radikalismu (Budapešť)

2)      Role médií a novinářů v uprchlické tématice a následky propagandy (Praha)

3)      Dobrovolnictví v dobách uprchlické krize (Lublaň)

4)      Nové přístupy vzdělávání dětí a mládeže k odlišným kulturám a uprchlíků (Krakov)

5)      Role akademiků a duchovních lídrů (Bratislava)

6)      Interakce mezi odlišnými společenskými skupinami při spolupráci v problematice uprchlictví a role občanské společnosti (Záhřeb)