Zpět

Poděkování podporovatelům

Vážení podporovatelé OPU,

dovolte mi poděkovat vám jménem svým, celé Organizace a hlavně jménem našich klientů zavřených v českých detencích za vaši pomoc překonat velmi složité období více než jednoho roku, kdy stát nezajišťoval žádnou právní pomoc v detencích v Bělé Jezové, Vyšních Lhotách a Drahonicích. K 30.9.2016 jsme se rozhodli veřejnou sbírku ukončit, protože od 1.10.2016 začínáme nový projekt AMIF za podpory EU zaměřený právě na asistenci lidem v detencích a v návratovém procesu.

Celkem jste nám přispěli na účel pomoci lidem zavřených v detencích neuvěřitelných 301724,59 Kč, za což jsme velmi vděční. Pravidelně jsme za ty to peníze navštěvovali Bělou Jezovou, Vyšní Lhoty a Drahonice. Vaše peníze pomohly zaplatit zejména náklady tlumočení, cestovného, překladů, poštovného a dohod o provedení práce pro celkem 14 pracovníků, kteří se v průběhu déle než roku obětavě střídali v dojíždění do detencí. Do této skupiny jsme díky vám zapojili také řadu studentů, pro které bylo poskytování pomoci uprchlíkům cennou životní zkušeností. Podrobné vyúčtování a zpráva budou dodány Magistrátu Hlavního města Prahy ve stanovené lhůtě. Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou podporu pro naše klienty, které si velmi vážíme.
Martin Rozumek, ředitel OPU