Zpět

Projekt TOGETHER! (SPOLU!)

Projekt se realizuje od 1.12.2014 do 30.11.2016 s podporou Evropské komise. Hlavním realizátorem je SOS Racisme Catalunya a SOS Racismo/SOS Arrazakeria Gipuzkoa, partnery pak kromě Organizace pro pomoc uprchlíkům italská organizace Lunaria, Univerzita v Římě, Camera del Lavoro z Milána a organizace KISA z Kypru.

flag_yellow_high

TOGETHER!“ Posílení občanské společnosti a donucovacích orgánů, aby se zločiny z nenávisti staly viditelné“ je projekt, jehož hlavním cílem je, aby se zločiny z nenávisti staly viditelné v evropských společnostech, což je první krok, jak zastavit zločiny z nenávisti a související s nimi porušování základních práv.

Konkrétní cíle projektu jsou následující:

 • Posílení kapacit orgánů činných v trestním řízení a občanské společnosti ke identifikaci trestných činů z nenávisti a k podpoře obětí takových činů
 • Zlepšit sběr informací o trestných činech z nenávisti prostřednictvím metodiky a nástrojů dostupných pro státní orgány i subjekty občanské společnosti
 • Posílit spolupráci mezi orgány činnými v trestním řízení a občanskou společností na národní i evropské úrovni s cílem výměny informací a účinného potírání trestných činů z nenávisti.

Projekt TOGETHER zahrnuje:

 • Školení o trestných činech z nenávisti pro orgány činné v trestním řízení a pro nevládní organizace
 • Výměna informací o trestných činech z nenávisti a nástrojů na identifikaci a zaznamenávání trestných činů z nenávisti
 • Rozšíření zkušeností a dobrých praxí v prostředí zemí partnerů projektu a v rámci EU.

CO SE DĚJE:

 • Zpráva amerického ministerstva zahraničí z roku 2015 o dodržování lidských práv v ČR kriticky zmiňuje protimuslimské nálady v České republice, demonstrace proti uprchlíkům a také 184 hlášených případů trestných činů z nenávisti, 139 stíhaných osob z trestných činů z nenávisti a 129 obviněných osob. Zpráva zmiňuje také protimuslimská vyjádření prezidenta Zemana nebo skutečnost, že během protiimigračních protestů nesli lidé šibenice pro “zrádce” nebo dehonestující transparenty proti muslimům.
 • ECRI zpráva vítá pozitivní vývoj v ČR, ale některé otázky vzbuzují obavy. Agrese vůči migrantům a organizacím, které jim pomáhají, narůstá. Evropský výbor proti rasismu a intoleranci (ECRI) vydal dne 13. října 2015 svou 5. zprávu o situaci v České republice. Konstatuje, že od doby přijetí čtvrté zprávy ECRI z dubna 2009 bylo dosaženo pokroku v řadě oblastí. Zákon proti diskriminaci byl přijat v roce 2009. Veřejný ochránce práv byl ustanoven v ČR jako antidiskriminační orgán zodpovědný za rovné zacházení. Byla vypracována strategie boje proti extremismu. Policisté z kriminální policie specializující se na extremismus jsou nyní přítomní v každém krajském policejním oddělení a antikonfliktní týmy jsou nasazeny během veřejných shromáždění. Krajně pravicová Dělnická strana byla rozpuštěna Nejvyšším správním soudem v roce 2010. Regionální Centra na podporu integrace cizinců byly zřízeny ve všech krajích. Návrh zákona o sociálním bydlení bude připraven v roce 2016 a očekává se, že vstoupí v platnost v roce 2017.
  ECRI však kritizuje, že Veřejný ochránce práv nemá potřebné pravomoci a odpovědnost k účinnému boji proti rasové diskriminaci. Zákon o antidiskriminaci stanoví komplexní systém, týkající se sdílení důkazního břemene, které je však omezeno pouze na některé oblasti diskriminace.
  Romové a přistěhovalci jsou nejčastější cíle nenávistných projevů a muslimové se v poslední době stali oběťmi zvýšené islamofobie. Podle organizace In IUSTITIA, je těžké říci, k jak mnoha incidentům dochází v České republice, protože velké množství z nich není hlášeno. In IUSTITIA zaznamenala změnu forem trestných činů z nenávisti v důsledku takzvané migrační krize. Agrese je nyní zaměřena také na ty cizince, kteří žijí na území České republiky už delší dobu a nikdy předtím nebyly s nimi zaznamenány žádné problémy. Stoupá počet útoků na organizace, které pomáhají cizincům. Plné znění zprávy naleznete zde.