Zpět

Člověk člověku IV.

magistrat-praha

Doba realizace: 1.1.2016 – 31.12.2016

 Projekt Člověk člověku IV. je realizován za finanční podpory Magistrátu Hl. města Prahy.

O projektu: Projekt Člověk člověku IV. Projekt volně navazuje na úspěšné projekty (Člověk člověku I., II. A III z minulých let). Tento projekt je koncipován tak, aby se cizinci i občané ČR vzdělávali navzájem a předávali si zkušenosti, znalosti a schopnosti. Každá aktivita projektu propojuje občany ČR a cizince žijící na území Hl. města Prahy.  Hlavní cíle projektu jsou následující: zvýšit povědomí majoritní společnosti o cizincích žijících v ČR a v Praze, o problémech a výzvách při procesu integrace do české společnosti, podpořit tak vzájemné porozumění a eliminovat předsudky, vybudovat trvalejší kontakty mezi cizinci a majoritou zapojením cizinců do lektorování multikulturních dní a workshopů, umožnit cizincům představit své aktivity, zkušenosti a schopnosti jimi samotnými a získat pocit sounáležitosti a začlenění do české společnosti.

Co nabízíme:

Etno – workshopy zaměřené na taneční, hudební, umělecké, výtvarné/rukodělné činnosti ze zemí původu cizinců a vedené samotnými cizinci

Herní procházky pro děti cizinců a Čechů pro děti ve věku 5 – 15 let

Multikulturní večery Křížem krážem, které budou zaměřeny hudebně, umělecky a kulinářsky. V rámci akce vystoupí hudebníci a umělci z řad migrantů, kteří představí své specifické umění.

Informační semináře pro cizince cizincům zábavnou formou představíme další znaky českého národa, které nás specifikují. Česká fotografie, Kam a proč v Praze do divadla, Současné české spisovatelky.

Přednášky na základních školách a středních školách, cílem přednášek bude seznámení žáků základních škol s tématikou migrace a integrace cizinců do české společnosti. Druhá část přednášky bude věnována Vietnamu či Ukrajině, kde přednášející budou samotní cizinci z výše zmíněných zemí původů.

Pro koho:

Pro cizince a občany ČR žijící na území Hl. města Praha

Účast na všech aktivitách je zdarma.

Kontaktní osoba: Tereza Podroužková, e-mail: tereza.podrouzkova@opu.cz