Zpět

Analýza veřejných politik a praxe z pohledu rovnosti žen migrantek na trhu práce

Organizace pro pomoc uprchlíkům vydala Analýzu veřejných politik a praxe z pohledu žen imigrantek na trhu práce. Analýza poukazuje např. na přetrvávající diskriminaci a nerovné postavení žen migrantek na českém trhu práce. Jeden ze závěrů analýzy upozorňuje na skutečnost, že přestože migrační i integrační politiky v České republice vnímají fenomén feminizace migrace a zranitelnost žen migrantek, ve spojení s politikou zaměstnanosti a prolínající se politikou rovnosti však jejich nastavení nereflektuje specifické potřeby této skupiny. Spolu s analýzou byla proto vydána i legislativní a systémová doporučení (policy paper), která jsou určena tzv. policy makerům. Jejich cílem je prosazení takových změn, které by snížily či eliminovaly diskriminaci a nerovné postavení této kategorie osob na trhu práce.

Analýza a policy paper byly vytvořeny v rámci projektu Rovné příležitosti žen migrantek.

Projekt podpořila Nadace Open Society Fund Praha z programu Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.

Pro pro více informací:
JUDr. Martin Rozumek, ředitel OPU, tel: 731170885

Analýza veřejných politik a praxe z pohledu rovnosti žen migrantek na trhu práce

POLICY PAPER_Diskriminace a nerovné postavení žen migrantek na trhu práce

osf_praha_cznorway_grants