Zpět

Centrum pro cizince Brno

Projekt Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I
Období realizace: 1. 10. 2015 – 30. 6. 2016

Projekt „Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I“ (AMIF/1/03) je financován v rámci národního programu Azylového, migračního a integračního fondu.

web
Kancelář OPU v Brně se zapojila do projektu Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců I (také jen „Centrum pro cizince Brno“). Projekt (AMIF/1/03) se realizuje za finanční podpory Azylového, migračního a integračního fondu.  Projekt je z 10 % kofinancován z vlastních zdrojů Jihomoravského kraje, který považuje za jednu ze svých priorit součinnost při realizaci postupů a úkolů, které vyplývají z Koncepce integrace cizinců na území České republiky. Stejně jako v předchozích letech, projekt je realizován formou partnerství s významnými aktéry integrace v JMK, ve spolupráci s nimiž Centrum pro cizince Brno poskytuje služby zaměřené na zlepšení sociální, právní, jazykové a kulturní situace a postavení cizinců na území JMK. Kromě OPU jsou partnery projektu Statutární město Brno, Diecézní charita Brno, Základní škola a Mateřská škola, Brno, Stanková 14, Armáda spásy v České republice a LIPKA – školské zařízení pro environmentální vzdělávání.

V rámci projektu OPU poskytuje následující aktivity:

 • sociálně-právní poradenství
 • kurzy českého jazyka stanovené dle Společného evropského referenčního rámce (SERR) v následujících úrovních: A1.1, A1.2, A2.1, A2.2 a B1.1, B1.2.
 • podpora sociokulturní orientace cizinců se zaměřením na jejich uplatnění na trhu práce a dosažení sociální nezávislosti a ekonomické soběstačnosti – poradenství v oblasti pracovně-právní, poradenství pro klienty při vyřizování nostrifikace dokladů o dosaženém vzdělání
 • kurzy českého jazyka pro děti – ve věku 5-15 let
  výukové cykly s migrační a cizineckou problematikou pro mateřské, základní, střední a vysoké školy v Jihomoravském kraji a občanskou veřejnost

Centrum pro cizince Brno dále poskytuje tyto aktivity:

 • terénní sociální práce v Jihomoravském kraji, včetně doprovodu klientů při jednání na úřadech a institucích
 • poradenství zaměřené na pracovní trh a podnikání
 • kurzy sociokulturní orientace
 • adaptačně-integrační kurzy pro nově příchozí osoby ze třetích zemí
 • multikulturní akce a semináře
 • možnost zapůjčení cizojazyčné literatury a tisku
 • bezplatný přístup na internet
 • odborné přednášky na aktuální témata

Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců
Mezírka 1 (5. poschodí)
602 00 Brno (mapa ke stažení zde)
Mobil: 734510213
Telefon: 533433540
Email: cizincijmk@kr-jihomoravsky.cz

Otevírací doba
PO – ČT   8:00 – 20:30 hod.
PA   8:00 – 16:00 hod.

Více informací o projektu a aktuálním dění naleznete zde.

Článek o aktivitách Jihomoravského regionálního centra na podporu integrace cizinců naleznete zde.

 

23. JHMkraj              9.JIHM

Projektové akce:

Nepálský večer v Brně

Izraelský večer na Armádě spásy