Zpět

Rovné příležitosti žen migrantek

Projekt „Rovné příležitosti žen migrantek“ skončil dne 30.6.2016. Děkujeme Nadaci Open Society Fund Praha a Norským fondům za podporu.

Podpora žen migrantek na českém trhu práce, v rodinném životě a v přístupu ke zdravotní péči.

Období realizace: 1. 5. 2015 – 30. 4. 2016

Koordinátor projektu: JUDr. Martin Rozumek

Financuje: Nadace Open Society Fund Praha v rámci programu Dejme (že)nám šanci prostřednictvím Norských fondů.

osf_praha_cznorway_grants

Projekt Rovné příležitosti žen migrantek usiloval o rovnost žen migrantek  v ČR, které jsou v kumulovaně diskriminovaném postavení.

Cílem projektu bylo dosáhnout rovnosti žen migrantek na českém trhu práce, v rodinném životě a v přístupu ke zdravotní péči, tj. prosadit nediskriminační politiku státu k ženám migrantkám. Záměrem projektu bylo dosáhnout systémových změn legislativní úpravy a faktického postavení žen migrantek jak na pracovním trhu, v oblasti zdravotního pojištění a rodinného života včetně sloučení rodiny, tak obecně v migrační politice jako takové. Usilovali jsme také o dosažení pozitivních změn veřejných a místních politik a prosazení genderového hlediska do budoucích postupů vytváření veřejných politik v oblasti migrace a rodiny. Projekt navazoval na mnohaletou zkušenost Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) v právní a sociální pomoci znevýhodněným cizincům a uprchlíkům, zejména ženám a dětem. Při přenosu norské zkušenosti a know-how jsem spolupracovali s renomovanou norskou právní firmou Andersen, Bache-Wiig AS, která se specializuje na práci s migranty a uprchlíky.

Projekt usiloval o rovnost žen migrantek  v ČR prostřednictvím aktivit jako jsou:

  • • Analýza politik a praxí z pohledu rovnosti migrantek se zaměřením na práci, zdravotní péči a rodinný život včetně sloučení rodiny
  • • Právní pomoc
  • • Kampaně za posílení rovnosti žen migrantek
  • • Podpora a posilování žen migrantek

Změn jsme dosahovali prostřednictvím kampaní cílených na různé oblasti nerovného postavení žen migrantek (práce, rodina, zdravotní péče) a dále advokační/lobbyingovou, mediální a asistenční činností ve prospěch rovnosti žen migrantek. Volili jsme přístup zespodu – podporou cílové skupiny formou asistence a zapojení žen migrantek a také dobrovolníků do aktivit projektu, a svrchu – prací s médii, politiky a rozhodujícími osobami ve státní správě a samosprávě. Významnou roli budou sehrávali dobrovolníci, a to jak v přímé práci s cílovou skupinou, tak při oslovování širší veřejnosti s tématem genderové rovnosti žen migrantek. Důležitou roli sehrál norský partner, který sloužil jako zdroj inspirace pro změnu veřejných politik k ženám migrantkám v České republice.